u bent op: www.chentaiji.be> taiji


Taijiquan  Chen stijl Taijiquan  19 bewegingen  Lao Jia  Pao Chui  
Xin Jia  38 Form  Weapons  56 Competition Form   Tui Shou

 

 

Taijiquan

 


Taijiquan (Tai Chi Chuan) of Yin/Yang boxing, is een oude Chinese krijgs- en bewegingskunst, meditatief en lichaamsversterkend. Het bevordert de ontwikkeling van de interne energie (Qi)en is daardoor zowel therapeutisch als voor zelfverdediging toepasbaar. Taijiquan combineert zelfverdediging (Wushu) met het rondsturen van de interne energie (Qi Gong) en wordt daarom de “interne krijgskunst” genoemd.

 TOP  

 

Chen stijl Taijiquan

 


Chen stijl Taijiquan werd gecreëerd door generaal Chen Wanting in 1641 en is de oorsprong van alle taiji- systemen. Hieruit ontwikkelden zich de verschillende stijlen zoals de Yang- Wu en Sunstijl. In de Chen stijl zijn alle oorspronkelijke bewegingen met hun specifieke karakteristieken behouden gebleven, zoals het gebruik van explosieve energie (fa jing) en de afwisseling van snelle en langzame, harde en zachte bewegingen. Door dit alterneren is Chen taiji een zéér dynamische en energetische stijl. De basisbeweging van taijiquan is de Chan Si Gong of Reeling Silk techniek, de spiraalbeweging van de vitale energie. Hierdoor is Chen stijl taijiquan het meest volledige Qi Gong (energie opbouw) systeem dat er bestaat.

 

->Chen family style taijiquan, history, origins, Chen Village (Chenjiagou), Chen Wangting, Chen Changxing, Chen Fake, the "Four Buddha Warrior Attendants." These specially trained sons of Chen Village are Chen Xiao Wang (Chen Fake's direct grandson), Chen Zhenglei, Wang Xian and Zhu Tiancai. They are extremely well known internationally on account of their many years of relentless global workshops and talks.<-

 TOP  

 

19 bewegingen korte vorm.

 

 

Chen stijl taijiquan is één van de meest uitgesproken en subtielste vormen van taiji, het is tevens de oudste. Als een introductie naar de 2 hoofdvormen van Chen stijl taijiquan heeft grootmeester Chen Xiaowang de 19 bewegingen, 19 Form , korte vorm ontwikkeld. Deze combineert bewegingen van beide vormen en is makkelijker om te leren. De vorm is samengesteld uit 19 bewegingen, onderverdeeld in vier secties en is een ideale introductie tot de lange vormen. De eenvoudigheid trekt nieuwe mensen aan en biedt aan ervaren beoefenaars de ruimte om het basisprincipe van taiji te ontwikkelen, naar de eigen energie te luisteren en technieken te oefenen eigen aan de stijl. Het ritme van de vorm reflecteert de typische karakteristieken van Chen stijl, waarbij de afwisseling tussen langzame en snelle, harde en zachte bewegingen volledig in balans zijn. De vorm is bedoeld als een introductie tot het taiji principe waardoor de leerling voeling leert krijgen met zijn energie. Vandaar de benaming taijiquan of Yin/Yang boxing ofwel de volledige harmonie tussen langzame en zachte, snelle en harde bewegingen.

 TOP 

 

Lao Jia (Old Frame Long Form)

 


Lao Jia is de oudste van de twee lange hoofdvormen van de Chen stijl taijiquan. Dit is de vorm die Yang Luchan (1799-1872) leerde van Chen Chang Xing en die hij later aanpaste om Yang stijl taijiquan te ontwikkelen. Lao Jia wordt in een zeer rustig en langzaam tempo aangeleerd. De reden hiervoor is om via een vredige geest en een ontspannen correcte  lichaamshouding, zich bewust te worden van het taiji principe om zodoende een gevoel van interne energie (Qi) te verkrijgen. Lao Jia geeft de basis voor een therapeutische opbouw van lichaam en geest door nadruk te leggen op Chan Si Gong of reeling Silk training.
 TOP  
 

Pao Chui (Cannon Fist)


 
Pao Chui of Cannon Fist is de tweede vorm van Lao Jia Chen stijl taiji. Pao Chui is snel en krachtig, waarbij de nadruk ligt op explosieve energie (fa jing) training. Pao Chui is de martiale vorm van taiji.

 TOP  


 

Xin Jia (New Frame Long Form)

 

 

 

Xin Jia of New Frame werd gecreëerd door Chen Fake (1887-1957),17de generatie Chen familie, de grootvader van grootmeester Chen Xiaowang. Xin Jia vereist méér subtiel gebruik van de energie en is méér dynamischer dan Lao Jia. Deze vorm is dan ook moeilijker om goed uit te voeren dan Lao Jia  en daarom niet geschikt voor beginners. Xin Jia bevat "small circle rotation” van de dantian en zonder scholing van Lao Jia is het vrij moeilijk tot onmogelijk om de subtiele energie in het lichaam waar te nemen. Daarom dient men eerst Lao Jia te bestuderen om Xin Jia te begrijpen.
 TOP  
 

38 Form

 

 

De 38 Form werd gecreëerd door grootmeester Chen Xiaowang in 1978 op vraag van de Chinese regering om Chen stijl taiji toegankelijker te maken voor het grote publiek, met behoud van al de kenmerken eigen aan Chen. In de  38- vorm zijn alle herhalingen verwijderd en complexe bewegingen vereenvoudigd zonder de karakteristieken van Chen taiji geweld aan te doen. De vorm is een combinatie van Lao Jia en Xin Jia. Men kan de vorm langzaam uitvoeren of in een snelle en krachtige uitvoering, afhankelijk van de maturiteit van de beoefenaar. De vorm is vlugger en gemakkelijker aan te leren dan de traditionele vormen en het is een goede weg om Chen stijl taiji te populariseren.
 TOP  


 

Weapons

 

Single Sword

Double Sword

Single Broadsword

Double Broadsword

Spear

Helbard

 

 

 TOP  

56 Competition Form.
De 56 Nationale competitie vorm werd door de Chinese Nationale Wushu Association in 1989 ontwikkeld uit de traditionele Chen Familie vormen. Deze competitievorm combineert de 1ste en 2de routine van Xin Jia om een korte gestandardiseerde uitvoering voor internationale competities mogelijk te maken. De moeilijkheidsgraad werd opgevoerd voor de technische uitvoering van de bewegingen zodanig dat deze bij wedstrijden kunnen worden beoordeeld. De nadruk wordt gelegd op de symmetrische en artistieke uitvoering van de vorm om een uitgebalanceerde ontwikkeling van het lichaam te promoten. De vorm is niet ontworpen om de interne energie op lange termijn op te bouwen, maar wel voor de juistheid van de uitvoering te beoordelen.
 TOP  

 

Tui Shou  (Pushing Hands)

 

 

Chen stijl pushing hands is een oefening om gevoeligheid en ontvankelijkheid te ontwikkelen zodat men de tegenstander uit balans kan bregen om hem vervolgens uit te schakelen. Bij de individuele training  luistert men naar de eigen energie, waarbij bij pushing hands de energie van de partner wordt waargenomen.

Deze oefening ontwikkelt de spiraalbeweging en verdraaing van het lichaam volgens het Taiji principe, nl. hechten, kleven, volgen, ontspannen, wentelen en teruggeven.

Het is een goede manier om geavanceerde gevechtstechnieken te ontwikkelen om uit de kracht van de tegenstander voordeel te halen.

 

 TOP 

 

 

 

 

World Chen TaiJi Association Belgium (WCTAB) nodigt u van harte uit om deze originele kunst te leren en wenst u alvast succes met uw training.

 

 

 

Chen Xiaowang WTA

 

 

Real Power Therapy

 

 

Real Power Therapy

 

disciplines

 

TaiJi

 

Xing Yi

 

Ba Gua

 

Qi Gong

 

RPT